Lea Fløe Christensen
8. oktober, 2023 Læsefest #11: Dengang da jeg var pige – Knud og de tavse historier

Hvad gemmer kasserne på loftet? Hvilken betydning har den lille nipsting for det liv, der levedes her? Hvilken historie gemmer disse notater, dagbøger, billeder?

Læs mere