Forlaget Møllegades Boghandel

Om

Forlaget Møllegades Boghandel er en fortsættelse og forlængelse af den frivilligt drevne boghandel i Møllegade 8A.

Drivkraften for både forlag og boghandel er fællesskabet og det personlige engagement samt ønsket om at give litteraturen tid og rum fra en platform fri af økonomiske interesser. I kraft af boghandlens position som samlingspunkt for litteraturinteresserede har forlaget en særlig indsigt i og forbindelse til Danmarks spirende forfatterscene.

Fællesskabet og nærheden, som boghandlen er bygget op omkring, tager vi med os ind i forlagets arbejde.

www.møllegadesboghandel.dk