TSDK Forlag

Om

TSDK Forlag blev grundlagt i 2018 af Orhan Dogru, f. 1968 i Tyrkiet, for at sikre større mangfoldighed på det litterære område i Danmark ved at udfylde en niche.

TSDK Forlag har en ambition om at udgøre et bindeled mellem dansk og udenlandsk litteratur og bidrage til at få dansk litteratur til at fremstå mere mangfoldig ved at satse på emner og aspekter, der hidtil har været underrepræsenteret i dansk litteratur. Fokusset har især været på værker med rod i tyrkiske og kurdiske samt andre indvandrergruppers kultur, idet sådanne udgivelser nemlig glimrer ved deres fravær til trods for, at der bor mange efterkommere med baggrund i disse kulturkredse i dagens Danmark.

Forlaget har siden udgivet nogle kulturhistoriske værker om dansk, tyrkisk og kurdisk kultur og fået oversat nogle af de store tyrkiske og kurdiske forfattere og digtere til dansk og befinder sig nu i en fase, hvor det er lykkedes at få etableret forlaget som en solidt kørende forlagsvirksomhed med fag- og sprogkyndige personer både med dansk som modersmål og dansk som andetsprog på højt fagligt niveau tilknyttet.

www.tsdkforlag.dk