Udgivet

Konference hos Kritiklabbet

Kritiklabbet

Konference hos Kritiklabbet

Svenske Kritiklabbet afholdt d. 25. februar konferencen KaKo, hvor vi var inviteret med som debattører. Her mødes kulturfolk fra hele Norden – kulturaktører, politikere, embedsmænd osv. – for at inspirere hinanden og diskutere nye tiltag til at sikre den kritiske offentlighed. KaKo står for ”Kulturbyråkratiskt avantgarde för främjande av kritisk offentlighet”.

Konferencen KaKo #4

Det var meget opløftende med denne nordiske online-sammenkomst, hvor vi fortalte om Mikrofest, og vi hørte om:

1. Norsk Kritikerlaugs nye regionale satsning, hvor de bl.a. arbejder for bedre økonomiske vilkår og støtteordninger.
2. Helena Oberg Carlsson fra svenske Region Västmanland, som arbejder med projektet Omställningsberättelser – et tværfagligt samarbejde mellem kunst og naturvidenskab i samarbejde med Lunds Universitet.
3. Bokbastionen, som arbejder på at lave litteraturevents i boghandlere
4. Kunstkonsulenten Lena Wiklund fra svenske Östergötland, som har lavet et site for kunstkritik og -samtaler.

Læs hele referatet fra konferencen her.

Om Kritiklabbet

“Kritiklabbet bedriver verksamhet som utvecklar kritikens produktion och distribution i den nya offentligheten. Det började som ett experiment för att undersöka dagskritikens konstnärliga, ekonomiska och tekniska former i en föränderlig offentlighet. Initiativet kom från Magnus William-Olsson och Fria seminariet i litterär kritik. Labbet drevs i en första fas (2016-2018) med finansiering (och redaktionellt oberoende) av Bonnier Books i samarbete med KTH, Handelshögskolan och Södertörns högskola mfl. och fortsatte därefter utanför Bonniers. Labbet samarbetar med kritiker, forskare samt andra intressenter för att experimentera med det kritiska verket och dess framtid. Målsättningen är att begrunda dagskritiken som konst- och kunskapsform i relation till ekonomiska och tekniska villkor och möjligheter. Vi arbetar för dagskritikens roll i morgondagens samhälle och dess potential för att påverka det samma.”

Læs mere

Hvis du er interesseret i mere om de danske mikroforlag, anbefaler vi antologien Mikrofest med manifester fra 24 mikroforlag. Den blev udgivet i 2018 i samarbejde med Arkiv for Detaljer og Kbh læser.