Nordens Guder

Tilbud
Adam Oehlenschläger
383 sider

Udgivelsesdato: 01/01/2014

Format: Hæftet, ill.

Sprog: Dansk

Et monument over både tid og genre i dansk litteratur- og åndsliv i den første del af 1800-tallet – Lektørudtalelse

Nordens Guder er et epos over guderne i den nordiske mytologi og deres bedrifter. Det er tænkt som en pendant til Homers eposser om de græske guders og heltes bedrifter, som vi kender i form af Iliaden og Odysseen.

Oehlenschläger lagde allerede i 1801 op til et stort samlende epos over de nordiske sagn og myter. I besvarelsen af en prisopgave fra Københavns Universitet tog Oehlenschläger udgangspunkt i Peter Frederik Suhms ”Plan til et episk digt kaldet Odin” (1779) og argumenterede for en anvendelse af nordisk mytologi i nordisk litteratur til fordel for den græsk-romerske mytologi, som selv de nordiske digtere, først og fremmest klassicisterne, sædvanligvis anvendte. Besvarelsen blev præmieret og banede vejen for hans akademiske karriere. Den lagde også grundstenen til Oehlenschlägers forfatterskab, der på daværende tidspunkt endnu var i sin vorden. Oehlenschläger havde fundet sit kald; at genfortælle de oldnordiske sagn og myter i en sammenhængende digterisk form.

Yderligere indhold:

Indledning til Forsøg til Besvarelse af det ved Kjøbenhavns Universitet
fremsatte Priisspørsmaal. Af F.J. Billeskov Jansen

Forsøg til Besvarelse af det ved Kjøbenhavns Universitet
fremsatte Priisspørsmaal. Af Adam Oehlenschläger

Illustreret af Tom Kristensen.

32 DKK

På lager

Bogen er en del af Curriculum-serien

Måske du også kan lide...

Andre bøger fra Æther